MALTEPE DUYAR İŞİTME :

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:414/9 Maltepe/İSTANBUL

0 (553) 767 68 21
Tinnitus  (Kulak Çınlaması ) Nedir ?

Tinnitus bir hastalık olmadığından Tinnitus’un tanımlanması üzerinde Herhangi bir sonuç  bulunmamaktadır. Tinnitus bir belirti sempton  olarak kabul edilir. Tinnitus; hastalık, anomali veya fizyolojik bozukluk gibi bir kaynak sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Genel olarak, sonucu belli olup sebebi  belli olmayan bir ses veya uğultu şeklinde ifade edilmektedir .

“kulak çınlaması , akustik bir halüsinasyondur; bünyenin üretmiş olduğu bir refleks olup yapısı itibariyle uğultu rüzgar sesi düdük sesi  veya hışırtı şeklinde ortaya çıkar.  Kulak çınlaması bir hastalık değildir kulak çınlaması  tanımlanması üzerinde ittifak edilen bir kavram bulunmamaktadır. Kulak çınlaması  bir belirti (semptom) olarak kabul edilir. Kulak çınlaması ; hastalık, anomali veya fizyolojik bozukluk gibi bir kaynak sonucunda ortaya çıkan bir belirtidir  Genel olarak, sonucu belli olup kaynağı belli olmayan bir hışırtı ,  düdük sesi  veya ,uğultu şeklinde ifade edilmektedir.
.
Tinnitus’un başlangıcında hastanın  yalnızca fiziksel olgulardan şikayetçi iken, problemin devam etmesi durumunda ise psikolojik bir soruna dönüşebilir. göre sessiz ortamda daha çok  duyulan kulak çınlaması s; çok hafif duyulabildiği gibi, çok yüksekte duyulabilir.

Çınlama her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ancak çocuklarda görülme oranı, yetişkinlere göre çok daha azdır.

Sorun bir belirti/yakınma olduğu için, mutlaka KBB doktoru  tarafından kontrol edilmelidir. KBB doktoru, kulak çınlaması üzerinde çalışma yaparak nedenini bulma konusunda bazı testler  yapabilir ve tedavi edebilir.
Kulak çınlaması  bir hastalık olmadığı halde bir çok hastalıktan daha fazla etki bırakır.

Kulak çınlaması'na rağmen uygun seçilecek terapi modeliyle istem dışı olan sesi, azaltmak ve kaynağına bağlı olarak tamamen duyulmamasını sağlamak mümkün olabilir. 

Kulak Çınlaması Nedenleri Nelerdir?

Tinnitus’u ortaya çıkaran çok sayıda neden bulunmaktadır. Her bir nedene bağlı olarak oluşan Tinnitus’un ses  ve ses şiddeti farklıdır. Genel itibariyle iki çeşit Tinnitus bulunur.

1-Sadece kişi tarafından işitilen kulak çınlamasına neden olan bazı sebepler:

Akustik travma, ani işitme kaybı, meniere, vertigo-baş dönmesi, otoskleroz, iç kulak hastalıkları, beyin hastalıkları, ilaç zehirlenmesi, romatizma ilaçları, böbrek ilaçları, kemoterapi, tansiyon düşüren ilaçlar, bazı antibiyotikler, oksijen eksikliği, şeker hastalığı, tiroit hastalığı, kan hastalıkları, merkezi sinir sistemi hastalıkları, boyun fıtığı, çene fonksiyon bozukluğu, kas sertleşmesi, östaki borusu fonksiyon bozukluğu, kronik orta kulak iltihabı, dış ve orta kulak hastalıkları, ileri yaşa bağlı işitme kaybı gibi nedenler sayılabilir.

2- Hem hastada  hem de başkası tarafından duyulan kulak çınlaması:

Diğer bir adı olan Objektif  Tinnitus’un oluşmasına neden olan bazı  hastalıklar ise; genelde kan damarlarının esnek yapısının kaybolması ve damar sertliğinin artması, kulak kanalında patolojik durum, kulak ve boğaz bölgelerinde  oluşan tümörler gibi nedenler verilebilir
Uygulaması yapılmayan işitme kaybı Tinnitus( kulak çınlaması ) nedenidir.
. İhmal edilen işitme cihazı uygulaması süre içinde strese neden olur.  Zaman içinde oluşan bu stres bünyeyi zayıflatır, kişiyi içine kapanık yapar  ve çınlamanın oluşmasına neden olur. Bu yüzden en kısa sürede kulak çınlamasını bastırmak için işitme cihazınızı kullanmalısınız.

Tinnitus (kulak çınlaması ) Çeşitleri

Kulak çınlaması  duyulan  sese göre farklı sınıflandırmak mümkündür.
Tonal ve Tonal olmayan olarak iki gruba ayrılır.

Tonal Tinnitus
Frekansı sabit, sürekli işitilen Tinnitus çeşididir ve en fazla görülen Tinnitus tipidir. Bu tip Tinnitus’a sahip kişilerin örneklemelerine göre; ıslık, vızıltı, uğultu ve zil sesi şeklinde işitilir. Tonal Tinnitus aralıksız olarak tarif edilir ve sesler hiçbir zaman kaybolmaz.

Tonal Olmayan Tinnitus
Aralıklıdır ve rahatsız edicidir. Cızırtı, takırtı, çatırtı, guruldama şeklindeki seslerle tarif edilir.

Tinnitus Terapisi kulak çınlaması 
Kulak çınlamasının   çeşidi ve kaynağına göre farklı terapi çeşitleri uygulanabilir. Tüm kulak çınlaması çeşitlerine iyi gelen bir terapi metodu hala keşfedilmiş değil. Sektörde çok farklı terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalık kaynağına görekulak çınlamasını sakinleştirmek için farklı uygulamalar tercih edilebilir. Bunların başında; İşitme Cihazları
, Tinnitus Cihazları, olarak sayılabilir.

Kronik hale gelmiş kulak çınlamasını  iyileştirmek ne yazık ki mümkün değildir. Kronik kulak çınlaması  terapinin temel amacı çınlama sesini tamamen susturmak değildir. Kişinin bu sabit olan gürültüyle beraber yaşamasını sağlamak ve daha az etkilenmesini öğretmektir. Terapi bir süreçtir, kısa süreli değildir. Beyin, başarılı uygulanan terapi sayesinde bu sesi zamanla unutabilir.

Tüm terapiler arasında en başarılı terapi  ise, içinde Tinnitus terapi algoritmaları bulunduran ve zen tearpisi  olarak isimlendirilen işitme cihazıyla yapılan terapidir.
Uzmanlarımız sizin için uygun olan terapi çeşitlerini önereceklerdir. Uzmanlarımızdan randevu alarak bir program dâhilinde terapiye katılabilirsiniz.

İşitme cihazıyla yapılan terapi, Tinnitus tedavisinde ilaç ile tedavi bir seçenek olsa da hala çok başarılı bir ilaç bulunmuş değildir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylanan bir ilaç veya alternatif tıp ürünü de günümüz itibariyle mevcut değil. Farklı kaynakların ürünü olan kulak çınlamasına sebebiyet veren kaynak bulunup düzeltilebilirse tedavi için bir umut olabili. Eğer Tinnitus’a neden olan kaynak belli ise, KBB doktoruyla beraber çalışmak terapide başarı oranını yükseltir. Tinnitus’a göre farklı terapi metotları uygulanabilir. Denenmiş başarılı metotlar ise; TRT ( Tinnitus  Retraining  Therapy ),

Tinnitus  Frekans  İzolasyon Sistemi Ümit Verir

Yaşam kalitenizin devam etmesi ve iç huzurun beslenmesi için daha az stres yaşayarak “widex  klinik ispatlı cihazları” ile tekrar huzura kavuşmanız mümkün. Kulak çınlamanız azaltılabilir veya tamamen duyulmaz hale gelebilir. Widex mini estetik cihazları, bireysel çözümler sunarak harikalar sağlar. Kombi cihazlar ile hem işitmenizi iyileştirir hem de sizi tedirgin eden ve strese sokan çınlamanızı azaltır veya yok eder. Dar bant ve geniş bant, giriş ve çıkış seslerini kontrol ederek kulak çınlamanızı zaman içinde hafifletir, ya da tamamen bitirerek kaldığınız yerden daha mutlu bir şekilde yasamanıza yardımcı olur.

 KBB Doktoru 

Tinnitus vücudun bir yakarışıdır, bir imdat çağrısıdır. Bu sebeple istem dışı bir ses işitiyorsanız hızlıca bir KBB doktoruna baş vurmalısınız. Tanı, teşhis ve tedavi için geciktikçe sorun daha da kronikleşecektir. İlk üç ay, tedavi ve terapi için çok önemli bir zaman dilimidir. Doktorların yapacağı tetkikler sonucunda gerekli gördüğü bir tedavi/terapi uygulayabilir veya tavsiye edebilir. Bu terapinin başarı oranı Tinnitus kaynağına göre değişkenlik göstermektedir.

Duyar  işitme merkezinden  den Size Uygun Tinnitus Terapi Cihazları

Widex, Resound,rexton işitme cihazlarının  üretmiş olduğu klinik ispatlı zen terapili Sistemi(Tinnitus Frekans İzolasyon Sistemi) kişisel ihtiyacınıza cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Tedavisi olmayan Tinnitus’u modern widex,rexton,resound teknolojisi ile sakinleştirmek mümkündür.

Bazı durumlarda Tinnitus’a işitme kaybı da eşlik ederken, bazen de sadece Tinnitus görülebilir. Her iki durumda da Duyar  işitme cihazları merkezinde bulunan uzmanlar, widex yüksek teknoloji ürünü olan algoritmalarıyla kulak çınlamanızı sakinleştirebilir, böylece kaybetmiş olduğunuz huzura yeniden kavuşabilirsiniz.

Tinnitus’u sakinleştirmek için iki farklı grupta Tinnitus terapi cihazları bulunmaktadır:

duyar iştme merkezi Odyoloji uzmanları size uygun cihaz ve terapiyi seçerek sağlığınıza ve mutluluğunuza katkıda bulunacaklardır

İşitme Kaybı ve Kulak Çınlaması Olanlara Yönelik Çözümler,

Widex  işitme cihazlarıyla hem işitmeniz iyileşecek hem de çınlamanız hafifleyecek veya bitecek..
Farklı model ve stillerde sunulan ürünler ihtiyacınızı giderecek şekilde dizayn edilmiştir.
widex klinik ispatlı kombi cihazlarında bulunan zen terapisi ile, özlem duyduğunuz kelimelere ve melodilere yeniden kavuşabilirsiniz. Diğer taraftan zen terapisi ile çınlama stresinden kurtulabilirsiniz.

Widex zen terapisi  uygulamasının olduğu tüm seriler, kişisel ihtiyaca göre uyarlanabilir
Seslerin beyne düzenli şekilde girmesini sağlar.
Seslerin işlemesine ve etraf seslerinin ayırt edilmesine ve sinyallerin  algılanmasına katkı  sunar.
İşitme stresini azaltır.
Sinyalleri filtreler.

Sadece kulak Çınlaması Olanlara Yönelik Çözümler

Widex zen terapili işitme cihazlarıyla hem işitmeniz iyileşecek hem de çınlamanız sakinleşecektir.
Farklı model ve stillerde sunulan ürünler ihtiyacınızı giderecek şekilde dizayn edilmiştir.
widex klinik ispatlı cihazlarında bulunan zen terapisi ile, özlem duyduğunuz kelimelere ve melodilere yeniden kavuşabilirsiniz. Diğer taraftan zen terapisi ile çınlama stresinden kurtulabilirsiniz.

Widex zen terapili cihaz  uygulamasının olduğu tüm seriler, kişisel ihtiyaca göre uyarlanabilir
Seslerin beyne düzenli şekilde girmesini sağlar.
Seslerin işlemesine ve etraf seslerinin ayırt edilmesine ve sinyallerin algılanmasına katkı sunar.
İşitme stresini azaltır.
Sinyalleri filtreler.

web tasarım : studyocrea WhatsApp